Główny Inspektorat Sanitarny
ostrzeżenia publiczne
dot. żywności

 

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. 


                                                                                                                                     następna strona>>>
 

Konkurs „ Pomyśl zanim spróbujesz”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że ogłoszony został konkurs na projekt graficzny logo Programu Wojewody Opolskiego „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 – 2019 r.” Organizatorami konkursy jest Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, a jego celem jest ukazanie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, promowania zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych, poszukiwanie twórczych form wyrazu. Znak graficzny logo powinien występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Prace konkursowe należy składać osobiście w Kuratorium Oświaty w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 lub przesłać kurierem/pocztą na wskazany adres z dopiskiem „ Konkurs na logo – profilaktyka uzależnień”. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 maja 2017 r. Wszystkie dostępne informacje na temat Programu, znajdują się w zakładce aktualności na stronie „Pomyśl zanim spróbujesz” https://pomysl.opole.uw.gov.pl


ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2017
„DEPRESJA – POROZMAWIAJMY O NIEJ"

Ogólnym celem kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016 w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Problem depresji dotyka wielu ludzi w różnym wieku, na całym świecie. Depresja to powszechne zaburzenie psychiczne, które powoduje cierpienia psychiczne i negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie chorego. Niejednokrotnie prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa. Obecnie depresja jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Zrozumienie tego, czym jest depresja, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy oraz leczenia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&wid=12&wai=&year=&back=%2F

Wszystkich zachęcamy do zapoznania się również z materiałami dostępnymi pod poniższymi linkami, które zostały opracowane przez Światową Organizację Zdrowia w Polsce.

http://www.who.un.org.pl/

https://www.dropbox.com/


Szkoła wolna od używek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Prace należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na stronie dedykowanej konkursowi www.szkolawolnaoduzywek.pl.
Termin zgłoszenia prac do 22 marzec 2017 r. 

Folder szkoła wolna od używek w pliku pdf.


Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2017 r. z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Na terenie powiatu zarejestrowano 27 turnusów wypoczynku  dzieci i młodzieży w tym 6 turnusów w obiekcie hotelowym. Z wypoczynku skorzystało 249  uczestników. Przeprowadzono 20 kontroli, w tym 7 kontroli dotyczących oceny stanu sanitarnego bloków żywienia. W obiektach skontrolowano warunki sanitarno-higieniczne zakwaterowania, warunki do uprawiania sportu i rekreacji oraz warunki produkcji i spożywania posiłków.    Nie odnotowano przypadków zachorowań, wypadków, urazów oraz zatruć pokarmowych. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej propagowali zasady bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki p/grypowej, przeciwdziałania używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz podnoszenia odpowiedzialności      za własne zdrowie. Przeprowadzono  również pokaz  pierwszej pomocy przedlekarskiej we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz  prezentacje multimedialne pt. „ Grypa – profilaktyka”

Wypoczynek zimowy przebiegł bez zakłóceń, a organizatorzy zapewnili uczestnikom właściwe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

informacja .pdf  Ważne informacje dotyczące grypy ptaków


ZAPRASZAMY  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO W BUDYNKACH.


Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych.


Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w miesiącu lipcu 2016 roku.


Wakacje 2016 - ważne informacje czytaj!!


"Bezpieczne wakacje" w "Brzdącu"


Europejska kampania informacyjna 2016-2017

14 kwietnia 2016 r rozpoczęła sie kolejna edycja europejskiej kampanii informacyjnej z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy", poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy.
Kampania została zatytułowana " BEZPIECZNI NA STARCIE , ZDROWI NA MECIE".
Będzie koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii wszystkich przedsiębiorców!


Światowy Dzień Zdrowia 2016 pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!”

Informacje ogólne Niemal 350 mln. osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów. Warto odnotować, że świat dokonał istotnego kroku w walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym WHO wspiera państwa  wdrażające polityki mające na celu zmniejszenie oddziaływania chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia i płuc.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia. Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

czytaj ulotkę informacyjną - cukrzyca.pdf


Program szczepień ochronnych na 2016r.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016 (Dz. Urzęd. MZ z 19 października 2015 r. poz. 63)
 


Dobra woda – zdrowia doda

Bardzo ważną rolę dla rozwoju młodego organizmu oprócz zdrowego odżywiania odgrywa spożywanie dostatecznej ilości napojów, przy czym ważne jest, aby napoje słodkie zastępować wodą. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program edukacyjny „ Trzymaj formę!”, którego celem jest m.in. propagowanie picia przez dzieci i młodzież optymalnej ilości wody. Z uwagi na powyższe warto zapoznać się z zaleceniami opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny :

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne „(pdf)

Materiał oprócz promocji spożywania wody bezpośrednio z kranu czy źródełek, obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. odpowiedniej jakości wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne, wybór optymalnego urządzenia; dogodnej lokalizacji i prawidłowego podłączenia oraz stałego nadzoru nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń.

Jakość wody zasilającej wewnętrzną instalację wodociągową powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marzec 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. )


Kampania "HIVokryzja. Wyleczmy się”

Kampania społeczna "HIVokryzja. Wyleczmy się” realizowana jest przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia, zaś Krajowe Centrum ds. AIDS objęło ją swoim patronatem. Celem kampanii jest eliminowanie uprzedzeń związanych z grupami objętymi problematyką HIV i AIDS. Największym wyzwaniem, przed którym stoją osoby zakażone, jest wyobcowanie, którego doświadczają, gdy przyznają się do swojej choroby. Po raz pierwszy, w kampanii dotyczącej tematyki HIV w Polsce, swoje twarze pokażą ludzie żyjący z tym wirusem.

Kampania będzie trwała do kwietnia 2016 roku i będzie prowadzona w Internecie na: 

Ponadto promować ją będą specjalne akcje organizowane na terenie Wrocławia, Poznania i Warszawy.


Sezon na kleszcza !

 Nie daj sie kleszczowi!

  


UWAGA!! Barszcz Sosnowskiego - czytaj informacje

 


Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej


Informacja dotycząca kursu dla grzyboznawców


ODRA - choroba, której mogłoby juz nie być...


Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej i Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki organizuje cykl trzydniowych paneli szkoleniowych (możliwe jest uczestnictwo w całości lub w wybranym elemencie) składających się z
1) bezpłatnego dwudniowego szkolenia teoretycznego – szczegóły w katalogu Szkolenia 
2) płatnych jednodniowych warsztatów z klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – szczegóły i kwestionariusz zgłoszeniowy na stronie Centrum ds. REACH i CLP


Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

przeczytaj ulotkę w formacie pdf


     Czysty i bezpieczny dom

W związku z prowadzoną kampanią „Bezpieczne szkoła i dom” Biuro do spraw Substancji Chemicznych  pragnie serdecznie zaprosić wszystkie dzieci do udziału w grze „Czysty i bezpieczny dom”.

Gra została opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości „Czyste Piękno”. Jest przeznaczona dla najmłodszych, aby zwrócić ich uwagę na wszelkie niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem chemikaliów oraz wskazać prawidłowe postępowanie ze środkami chemicznymi, w tym detergentami w celu ochrony zdrowia i środowiska. Ponadto dzięki kampanii dzieci będą miały okazję poznać nowe piktogramy wynikające z przepisów rozporządzenia CLP, które wskazują na  zagrożenia i które pojawiają się na często używanych w domach produktach chemicznych.

Dodatkowo chcielibyśmy wskazać, że na naszej  stronie internetowej  znajduje się multimedialny poradnik dla rodziców, który zawiera wiele cennych porad między innymi jak uchronić swoje dzieci przed grożącymi im niebezpieczeństwami związanymi z chemikaliami.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wszelkimi informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej oraz życzymy udanej zabawy zarówno dzieciom, jaki i rodzicom. www.czystyibezpiecznydom.pl


 


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
• nie dotykać padłych zwierząt,
• nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
• powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
• w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
• osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:
Inspekcji Weterynaryjnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne.

 

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (podstawowej) i dostaw bezpośrednich.


Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat:

  • praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce

  • zmian w tej dziedzinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl


Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV

Społeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk medycznych, zachęca do poznania i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS oraz zlecania badań w kierunku HIV zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS

Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS. Niestety często zdarza się, że stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza nie jest wystarczająca lub jest już nieaktualna. Postępowanie lekarza, zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS), może się przyczynić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV to hasło nowej kampanii informacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia.

Kampania rozpocznie się w listopadzie 2013 r. Jest skierowana do środowisk medycznych – w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa. 

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia na problem HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, poprzez m.in.: popularyzację aktualnych standardów PTN AIDS i aktualnych rekomendacji w zakresie testowania w kierunku HIV. Kampania przypomina, iż zakażenie HIV jest chorobą, którą należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki.

Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce ok. 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało broszury i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wygodny dostęp do rekomendacji PTN AIDS umożliwią także plakaty, receptowniki, kalendarze oraz inne elementy kampanii.

Informacja prasowa.pdf


Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego
uszkadza nerw wzrokowy

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego
to dawka śmiertelna

 

Ulotka informacyjna w pliku PDF


 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu 

- plik w formacie pdf


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące
profilaktyki i zwalczania wszawicy.

czytaj tutaj >>> .pdf

Informacje dot. wszawicy są dostępne również na stronie WSSE w Opolu przeczytaj >>>


     Ruszyła kampania:
 „ ZDROWE  BEZPIECZNE  MIEJSCE  PRACY . PARTNERSTWO DLA PREWENCJI „

Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i naszych partnerów w 27 państwach członkowskich UE i poza nią.

Kampania koncentruje się na:

  • zapobieganiu ryzyku;

  • zarządzaniu ryzykiem;

  • zachęcaniu kadry kierowniczej wyższego szczebla do aktywnego zaangażowania się w zmniejszanie ryzyka;

  • zachęcaniu pracowników, ich przedstawicieli i innych zainteresowanych stron do współpracy z kadrą zarządzającą na rzecz zmniejszenia ryzyka.

http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012


Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży - prezentacja power point

Meningokoki - prezentacja power point

Kleszcze - profilaktyka ukąszeń - prezentacja power point


Ogólnopolska kampania
"Zrób Test na HIV"

informacja w pliku .pdf

 


Zasady bezpiecznego przygotowania 
i spożywania żywności.

Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

Strona główna Pobierz niezbędne programy ... Druki i formularze Aktualności Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Teren działania Struktura stacji Informator tematyczny Druki i formularze Aktualności Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu WEBMASTERING:  mar1usz www.lemabo.pl Napisz do nas