Główny Inspektorat Sanitarny
ostrzeżenia publiczne
dot. żywności

 

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. 


                                                                                                                                     następna strona>>>
 


  Ważne informacje dotyczące grypy ptaków


ZAPRASZAMY  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO W BUDYNKACH.

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej otrzymały informację od organów Policji o przypadku poparzenia przełyku u mężczyzny, który spożywał wodę Żywioł Żywiec Zdrój mocno gazowaną, o numerach seryjnych: S 08/08/08:49/3/1 oraz S 20/04/11:04/3/1. Z uzyskanych informacji wynika, że zachodzi podejrzenie, iż w wodzie znajdowała się bliżej nieokreślona substancja, która spowodowała poparzenie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła natychmiastowe czynności kontrolne u producenta i dystrybutorów kwestionowanej wody w związku z przedmiotową informacją.

Dalsze informacje można śledzić na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego
http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/415-woda


Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych.


Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w miesiącu lipcu 2016 roku.


Wakacje 2016 - ważne informacje czytaj!!


"Bezpieczne wakacje" w "Brzdącu"


Europejska kampania informacyjna 2016-2017

14 kwietnia 2016 r rozpoczęła sie kolejna edycja europejskiej kampanii informacyjnej z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy", poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy.
Kampania została zatytułowana " BEZPIECZNI NA STARCIE , ZDROWI NA MECIE".
Będzie koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii wszystkich przedsiębiorców!


Światowy Dzień Zdrowia 2016 pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!”

Informacje ogólne Niemal 350 mln. osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów. Warto odnotować, że świat dokonał istotnego kroku w walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym WHO wspiera państwa  wdrażające polityki mające na celu zmniejszenie oddziaływania chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia i płuc.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia. Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

czytaj ulotkę informacyjną - cukrzyca.pdf


Rozstrzygnięcie „Powiatowego konkursu na ulotkę,
związaną tematycznie z HIV/AIDS”

Rozstrzygnięty został „Powiatowy konkurs na ulotkę, związaną tematycznie z HIV/AIDS”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jego celem było m.in. zwiększenie
poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS, propagowanie bezpiecznych zachowań w aspekcie HIV/AIDS, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Podczas narady komisji konkursowej w składzie:
Lesław Panicz - plastyk Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu,
Alicja Jankowska - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu,
Iwona Krasińska – Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu
zostały podjęte następujące ustalenia:
 

I Miejsce – Paulina Gacka kl. II, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

II Miejsce – Julia Szczepaniec kl. II, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

III Miejsce – Grzegorz Bielawski kl. I, Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu

Wyróżnienie – Marzena Gnielka kl. II, Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu

Oto zdjęcia prac laureatów konkursu, (niektóre prace wykonano dwustronnie):


Program szczepień ochronnych na 2016r.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016 (Dz. Urzęd. MZ z 19 października 2015 r. poz. 63)
 


Dobra woda – zdrowia doda

Bardzo ważną rolę dla rozwoju młodego organizmu oprócz zdrowego odżywiania odgrywa spożywanie dostatecznej ilości napojów, przy czym ważne jest, aby napoje słodkie zastępować wodą. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program edukacyjny „ Trzymaj formę!”, którego celem jest m.in. propagowanie picia przez dzieci i młodzież optymalnej ilości wody. Z uwagi na powyższe warto zapoznać się z zaleceniami opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny :

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne „(pdf)

Materiał oprócz promocji spożywania wody bezpośrednio z kranu czy źródełek, obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. odpowiedniej jakości wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne, wybór optymalnego urządzenia; dogodnej lokalizacji i prawidłowego podłączenia oraz stałego nadzoru nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń.

Jakość wody zasilającej wewnętrzną instalację wodociągową powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marzec 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. )


Kampania "HIVokryzja. Wyleczmy się”

Kampania społeczna "HIVokryzja. Wyleczmy się” realizowana jest przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia, zaś Krajowe Centrum ds. AIDS objęło ją swoim patronatem. Celem kampanii jest eliminowanie uprzedzeń związanych z grupami objętymi problematyką HIV i AIDS. Największym wyzwaniem, przed którym stoją osoby zakażone, jest wyobcowanie, którego doświadczają, gdy przyznają się do swojej choroby. Po raz pierwszy, w kampanii dotyczącej tematyki HIV w Polsce, swoje twarze pokażą ludzie żyjący z tym wirusem.

Kampania będzie trwała do kwietnia 2016 roku i będzie prowadzona w Internecie na: 

Ponadto promować ją będą specjalne akcje organizowane na terenie Wrocławia, Poznania i Warszawy.


Sezon na kleszcza !

 Nie daj sie kleszczowi!

  


UWAGA!! Barszcz Sosnowskiego - czytaj informacje

 


Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej


Informacja dotycząca kursu dla grzyboznawców


ODRA - choroba, której mogłoby juz nie być...


Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej i Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki organizuje cykl trzydniowych paneli szkoleniowych (możliwe jest uczestnictwo w całości lub w wybranym elemencie) składających się z
1) bezpłatnego dwudniowego szkolenia teoretycznego – szczegóły w katalogu Szkolenia 
2) płatnych jednodniowych warsztatów z klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – szczegóły i kwestionariusz zgłoszeniowy na stronie Centrum ds. REACH i CLP


Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

przeczytaj ulotkę w formacie pdf


     Czysty i bezpieczny dom

W związku z prowadzoną kampanią „Bezpieczne szkoła i dom” Biuro do spraw Substancji Chemicznych  pragnie serdecznie zaprosić wszystkie dzieci do udziału w grze „Czysty i bezpieczny dom”.

Gra została opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości „Czyste Piękno”. Jest przeznaczona dla najmłodszych, aby zwrócić ich uwagę na wszelkie niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem chemikaliów oraz wskazać prawidłowe postępowanie ze środkami chemicznymi, w tym detergentami w celu ochrony zdrowia i środowiska. Ponadto dzięki kampanii dzieci będą miały okazję poznać nowe piktogramy wynikające z przepisów rozporządzenia CLP, które wskazują na  zagrożenia i które pojawiają się na często używanych w domach produktach chemicznych.

Dodatkowo chcielibyśmy wskazać, że na naszej  stronie internetowej  znajduje się multimedialny poradnik dla rodziców, który zawiera wiele cennych porad między innymi jak uchronić swoje dzieci przed grożącymi im niebezpieczeństwami związanymi z chemikaliami.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wszelkimi informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej oraz życzymy udanej zabawy zarówno dzieciom, jaki i rodzicom. www.czystyibezpiecznydom.pl


 


Uwaga wirus Ebola ! 

 

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola
(Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC)

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae.

Gorączka Ebola jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne. Ponadto w XX wieku i na początku XXI pojedyncze epidemie gorączki Ebola odnotowywano wśród zwierząt tj. szympansów i goryli.
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce (tabela epidemii na końcu dokumentu). Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.

Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne).  Choroba może doprowadzić do śmierci.

Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą tj.
- szczególne warunki izolacji,
- środki ochrony osobistej, w szczególności dla personelu medycznego opiekującego się chorym,
- procedury postępowania z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola,
-zasady postępowania z pasażerami samolotów w przypadku podejrzenia, że osobą chora podróżowała tym środkiem transportu (contact - tracing)
- zasady dezynfekcji samolotu (lub innego środka transportu) (procedury lotniskowe)
- objęcie nadzorem epidemiologicznym osób podejrzanych o zachorowanie i osób z kontaktu.

 

Materiały, zalecenia i wytyczne dotyczące epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce:

 1. Badania diagnostyczne w kier. zakażenia wirusem EBOLA

 2. EVD informacja dla służb medycznych

 3. Ulotka dla podróżujących_28.08.2014

 4. Załącznik A. Rekomendacje środków ochrony osobistej

 5. Zlecenie badania

czytaj aktualne informacje na stronie GIS
 


OSTRZEŻENIE

UWAGA!!! STOP!!!

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.

Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.

Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
• nie dotykać padłych zwierząt,
• nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
• powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
• w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
• osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:
Inspekcji Weterynaryjnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne.

 

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (podstawowej) i dostaw bezpośrednich.


Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat:

 • praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce

 • zmian w tej dziedzinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl


Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV

Społeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk medycznych, zachęca do poznania i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS oraz zlecania badań w kierunku HIV zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS

Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS. Niestety często zdarza się, że stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza nie jest wystarczająca lub jest już nieaktualna. Postępowanie lekarza, zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS), może się przyczynić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV to hasło nowej kampanii informacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia.

Kampania rozpocznie się w listopadzie 2013 r. Jest skierowana do środowisk medycznych – w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa. 

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia na problem HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, poprzez m.in.: popularyzację aktualnych standardów PTN AIDS i aktualnych rekomendacji w zakresie testowania w kierunku HIV. Kampania przypomina, iż zakażenie HIV jest chorobą, którą należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki.

Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce ok. 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało broszury i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wygodny dostęp do rekomendacji PTN AIDS umożliwią także plakaty, receptowniki, kalendarze oraz inne elementy kampanii.

Informacja prasowa.pdf


Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego
uszkadza nerw wzrokowy

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego
to dawka śmiertelna

 

Ulotka informacyjna w pliku PDF


 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu 

- plik w formacie pdf


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące
profilaktyki i zwalczania wszawicy.

czytaj tutaj >>> .pdf

Informacje dot. wszawicy są dostępne również na stronie WSSE w Opolu przeczytaj >>>


     Ruszyła kampania:
 „ ZDROWE  BEZPIECZNE  MIEJSCE  PRACY . PARTNERSTWO DLA PREWENCJI „

Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i naszych partnerów w 27 państwach członkowskich UE i poza nią.

Kampania koncentruje się na:

 • zapobieganiu ryzyku;

 • zarządzaniu ryzykiem;

 • zachęcaniu kadry kierowniczej wyższego szczebla do aktywnego zaangażowania się w zmniejszanie ryzyka;

 • zachęcaniu pracowników, ich przedstawicieli i innych zainteresowanych stron do współpracy z kadrą zarządzającą na rzecz zmniejszenia ryzyka.

http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012


Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży - prezentacja power point

Meningokoki - prezentacja power point

Kleszcze - profilaktyka ukąszeń - prezentacja power point


Ogólnopolska kampania
"Zrób Test na HIV"

informacja w pliku .pdf

 


Zasady bezpiecznego przygotowania 
i spożywania żywności.

Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

Strona główna Pobierz niezbędne programy ... Druki i formularze Aktualności Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Teren działania Struktura stacji Informator tematyczny Druki i formularze Aktualności Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu WEBMASTERING: mar1usz www.lemabo.pl Napisz do nas