Główny Inspektorat Sanitarny
ostrzeżenia publiczne
dot. żywności

 

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. 


                                                                                                                              następna strona>>>
 


Światowy Dzień Zdrowia  - 7 kwiecień 2018 roku

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, to również wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem tegorocznych obchodów jest skupienie uwagi na konieczność zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej          i możliwych do osiągnięcia zysków płynących      z tego faktu. Najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC). Cytując Dyrektora Generalnego WHO :” Nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia.”

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018 :

·         Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego

·         Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami

·         Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do dobrostanu ludzi i narodów

·         By opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny,  konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na zorientowana na ludzi

·         „ Powszechny” oznacza „ dla wszystkich” bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek, wszyscy i wszędzie maja prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

Materiały informacyjne w języku angielskim, postery oraz spoty dostępne są na stronie internetowej WHO http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/


Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii informuje:

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu.

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież:

               „ Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

      Plakat pneumokoki - informacja w pliku pdf


Bezpłatne badania mammograficzne  w mammobusie LUX MED

http://www.mammo.pl/formularz                        Plakat informacyjny.pdf


Ogłoszenie o konkursie na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych organizowany dla szkół podstawowych (klasy IV-VII) w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”

https://pomysl.opole.uw.gov.pl/aktualnosci

RegulaminOświadczenie n-laKarta zgłoszeniaOświadczenie rodzica


ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W SPRAWIE GRYPY

Ogólne wskazania profilaktyczne
            należy:

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,

 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych

 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci

 • myć często ręce

 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków

 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla:

 • dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania

                  należy:

·         obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu
w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.

·         informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym

·         zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach

·         organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego

·         monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji

 • rodziców

                  należy:

·         obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego

·         myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić

·         zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza

·         zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania

·         nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni

·         zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa

·         spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

 • dzieci i młodzieży

            należy:

·         myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund

·         jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi

·         umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu

·         unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą

·         przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu


SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW CHEMIKALIÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM CHEMICZNYM ChemSM-HUB

Szanowni Państwo,

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, w ramach programu Erasmus Plus, przygotowuje innowacyjny pakiet bezpłatnych szkoleń zawodowych z elementami zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy. Ułatwią one identyfikację, zrozumienie i przestrzeganie obowiązków prawnych, związanych z obrotem chemikaliami, wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli poznać Państwa oczekiwania i potrzeby odnośnie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety przez wszystkie osoby zainteresowane w Państwa firmie (można przesłać dowolną ilość wypełnionych ankiet). Większa ilość ankiet będzie źródłem informacji niezbędnych do przygotowania tematyki szkoleń zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem.
Ankieta może być również udostępniona przez Państwa dla zainteresowanych spoza firmy.
Zapewniamy poufność ankiety. Zawarte w niej informacje posłużą wyłącznie dla celów informacyjnych i nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym.

Z góry dziękuję za przychylność Państwa.

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UCZESTNICTWA W BADANIACH
dr Daria Pakulska - Kierownik projektu

Wypełnioną ankietę prosimy o przesłanie do dnia 20 marca 2018 r. na adres:
Instytut Medycyny Pracy
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
e-mail: bezpieczeństwo.chemiczne@imp.lodz.pl
tel.: 48 42 63 14 703; fax: 48 42 63 14 701

Ankieta do wypełnienia.


II edycja konkursu   "Szkoła wolna od używek"


#mamczasrozmawiac

17 listopada ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, zwłaszcza o tematach trudnych takich jak choroby przenoszone drogą płciową w tym HIV. 

W dniach od 17.XI. do 24.XI. trwać będzie Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. Warto zrobić test, jeśli w naszym życiu doszło do ryzykownego zachowania. Test wykonywany jest bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania. Adresy oraz godziny otwarcia punktów dostępne są na stronie http://aids.gov.pl/pkd. Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na szybkie wdrożenie specjalistycznego leczenia.

Na terenie województwa opolskiego badanie w kierunku HIV wykonać można w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Katowicka 64 45-064 Opole (wejście od ulicy Kośnego 53). Godziny pracy: środa i piątek  16.00 - 19.00

W ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA TESTOWANIA w dniach 17.11.2017, 22.11.2017, 24.11.2017 w godz. 16.00-19.00

W ramach ŚWIATOWEGO DNIA AIDS w dniu 01.12.2017 w godz. 14.00-20.00

W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu!

      plakat          Spot radio       Spot tv


16 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia - przeczytaj ulotkę


Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2017 roku


NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

Zbliżający się nowy rok szkolny 2017/2018, związany jest z koniecznością skompletowania wyprawki szkolnej, w związku z tym Państwowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu przypomina:

 1. Przy wyborze tornistra pamiętajmy, że waga spakowanego tornistra nie powinna przekraczać 10 do15% masy ciała dziecka, zwracajmy uwagę na materiał z jakiego wykonany jest tornister lub plecak oraz na jego wagę bez zawartości, nie kupujmy ciężkich tornistrów/plecaków, które bez zawartości są już zbyt dużym obciążeniem dla dziecka.

 2. Szelki plecaka/tornistra powinny być szerokie i mocne z możliwością regulacji długości, umożliwiające swobodne ubieranie i zdejmowanie.
  Dla młodszych dzieci zaleca się tornistry z dodatkowym zapięciem spinającym szelki z przodu klatki piersiowej.

 3. Ścianka tylna plecaka/tornistra powinna być usztywniona prawidłowo wyprofilowana i dopasowana do naturalnych krzywizn pleców.

 4. Kupujmy zeszyty w cienkich, miękkich okładkach.

Podczas pakowania plecaka pamiętajmy, że ciężar powinien być rozłożony symetrycznie, cięższe przedmioty powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.

Bardzo ważnym zadaniem rodziców/ opiekunów podczas trwania roku szkolnego jest codzienna kontrola zawartości tornistra/plecaka, aby zapobiec zabieraniu przez dzieci zbędnych przedmiotów.

Prawidłowo dobrany, spakowany i użytkowany tornister pomaga zapobiegać dysfunkcji układu ruchu, co w połączeniu z aktywnością fizyczną oraz właściwymi nawykami ruchowymi korzystnie wpływa na kształtowanie prawidłowej sylwetki.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez PIS


Materiały informacyjne dot. profilaktyki zakażeń WZW typu A

plakat 1                                     plakat 2


Przeczytaj ulotkę - Używkom powiedz NIE


Wypoczynek letni 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu w związku ze zbliżającymi się wakacjami letnimi, przypomina wszystkim podległym Państwu organizatorom wypoczynku na terenie powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  o obowiązku przedłożenia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora, wymaganych dokumentów w celu uzyskania zaświadczenia o jego zgłoszeniu. Rejestrację należy dokonać  najpóźniej na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Wymagane formularze zamieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Kwestie związane z organizacją wypoczynku reguluje Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z prawnymi uregulowaniami obowiązku zgłaszania wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży można zapoznać się na stronie internetowej www.men.gov.pl.Wszelkie uwagi, skargi i zapytania dotyczące organizacji i funkcjonowania wypoczynku letniego można zgłaszać do Kuratorium Oświaty w Opolu: numer telefonu 77/4524573, adres e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl.

Warto zapoznać się również z Poradnikiem letniego wypoczynku.

                          Ulotka przygotowana przez GIS - Bezpieczne wakacje  

                          Jak postępować w czasie upałów!!  


ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016r. poz. 1961), która wprowadziła definicję rolniczego handlu detalicznego.

więcej w ulotce do pobrania tutaj:


Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 2017 r. z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Na terenie powiatu zarejestrowano 27 turnusów wypoczynku  dzieci i młodzieży w tym 6 turnusów w obiekcie hotelowym. Z wypoczynku skorzystało 249  uczestników. Przeprowadzono 20 kontroli, w tym 7 kontroli dotyczących oceny stanu sanitarnego bloków żywienia. W obiektach skontrolowano warunki sanitarno-higieniczne zakwaterowania, warunki do uprawiania sportu i rekreacji oraz warunki produkcji i spożywania posiłków.    Nie odnotowano przypadków zachorowań, wypadków, urazów oraz zatruć pokarmowych. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej propagowali zasady bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki p/grypowej, przeciwdziałania używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz podnoszenia odpowiedzialności      za własne zdrowie. Przeprowadzono  również pokaz  pierwszej pomocy przedlekarskiej we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz  prezentacje multimedialne pt. „ Grypa – profilaktyka”

Wypoczynek zimowy przebiegł bez zakłóceń, a organizatorzy zapewnili uczestnikom właściwe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

informacja .pdf  Ważne informacje dotyczące grypy ptaków


ZAPRASZAMY  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO W BUDYNKACH.


Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych.


Dobra woda – zdrowia doda

Bardzo ważną rolę dla rozwoju młodego organizmu oprócz zdrowego odżywiania odgrywa spożywanie dostatecznej ilości napojów, przy czym ważne jest, aby napoje słodkie zastępować wodą. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program edukacyjny „ Trzymaj formę!”, którego celem jest m.in. propagowanie picia przez dzieci i młodzież optymalnej ilości wody. Z uwagi na powyższe warto zapoznać się z zaleceniami opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny :

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne „(pdf)

Materiał oprócz promocji spożywania wody bezpośrednio z kranu czy źródełek, obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. odpowiedniej jakości wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne, wybór optymalnego urządzenia; dogodnej lokalizacji i prawidłowego podłączenia oraz stałego nadzoru nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń.

Jakość wody zasilającej wewnętrzną instalację wodociągową powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marzec 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. )


Kampania "HIVokryzja. Wyleczmy się”

Kampania społeczna "HIVokryzja. Wyleczmy się” realizowana jest przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia, zaś Krajowe Centrum ds. AIDS objęło ją swoim patronatem. Celem kampanii jest eliminowanie uprzedzeń związanych z grupami objętymi problematyką HIV i AIDS. Największym wyzwaniem, przed którym stoją osoby zakażone, jest wyobcowanie, którego doświadczają, gdy przyznają się do swojej choroby. Po raz pierwszy, w kampanii dotyczącej tematyki HIV w Polsce, swoje twarze pokażą ludzie żyjący z tym wirusem.

Kampania będzie trwała do kwietnia 2016 roku i będzie prowadzona w Internecie na: 

Ponadto promować ją będą specjalne akcje organizowane na terenie Wrocławia, Poznania i Warszawy.


Sezon na kleszcza !

 Nie daj sie kleszczowi!

  


UWAGA!! Barszcz Sosnowskiego - czytaj informacje

 


Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej


ODRA - choroba, której mogłoby juz nie być...


Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

przeczytaj ulotkę w formacie pdf


Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne.

 

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (podstawowej) i dostaw bezpośrednich.


Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat:

 • praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce

 • zmian w tej dziedzinie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl


Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego
uszkadza nerw wzrokowy

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego
to dawka śmiertelna

 

Ulotka informacyjna w pliku PDF


 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu 

- plik w formacie pdf


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące
profilaktyki i zwalczania wszawicy.

czytaj tutaj >>> .pdf

Informacje dot. wszawicy są dostępne również na stronie WSSE w Opolu przeczytaj >>>


Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży - prezentacja power point

Meningokoki - prezentacja power point

Kleszcze - profilaktyka ukąszeń - prezentacja power point


Zasady bezpiecznego przygotowania 
i spożywania żywności.

Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

Strona główna Pobierz niezbędne programy ... Druki i formularze Aktualności Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Strona miasta Kędzierzyna-Koźla Teren działania Struktura stacji Informator tematyczny Druki i formularze Aktualności Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu WEBMASTERING: mar1usz www.lemabo.pl Napisz do nas